Edellinen kirjoitus käsitteli digitalisaatiota ja työelämän muutoksia yleisellä tasolla, joten päätin hieman kirjoittaa henkilökohtaisista kokemuksista ja ajatuksista. Ennen tämän kurssin alkua en ollut juurikaan uhrannut ajatusta sille, kuinka digitalisaatio muuttaa työelämää. Nyt kun aiheeseen on tutustunut enemmän, tulee mieleen montakin kehitysideaa varsinkin omaan työhön liittyen. Konkreettisia kokemuksia digitalisaatiosta minulla ei ole kovin paljoa, mutta eräs semmoinen löytyy ihan lähimenneisyydestä.

Omat kokemukset
Edellisen tutkintoni opinnäytetyönä kirjoitin eräälle yritykselle esiselvityksen paperittomasta vastaanotosta, jonka tarkoitus oli selvittää, saadaanko tavaran vastaanotto digitalisoitua. Työn loppukaneettina totesin, että se olisi mahdollista. Miten tämän digitalisointiprojektin kanssa sitten kävi? Esiselvitys ilmeisesti jäi jonnekin työpöydän laatikon perälle, koska idea ei ottanut tulta allensa. Todennäköisesti tiedän miksi näin kävi, mutta jätän sen tällä kertaa kertomatta sen enempää spekuloimatta. Pitää hieman kritisoida tätä yritystä, joka ei todellakaan ole digitalisoinnin edelläkävijä ja työni ei ole ensimmäinen projekti, joka on jäänyt junnaamaan pidemmäksi ajaksi. Työni valmistui reilu kolme vuotta sitten ja vasta viime aikoina asiaa on jälleen nostettu esiin, tosin ihan toisen asian tiimoilta, kuin alun perin oli tarkoitus. Saman alan yrityksistä minulla ei ole kovin paljoa henkilökohtaisia kokemuksia, mutta olen jonkun verran kuullut ja voisin melkein lyödä vetoa siitä, että moni kilpailija toteuttaa asioita digitalisoinnin avulla tuotantotehokkaammin. Myöskään muutoshalukkuus yrityksessä ei tunnu olevan kovin suurta. Löydän yrityksen toiminnoista sen suuremmin miettimättä useamman asian, joka tehdään vielä samalla tavalla kuin 90-luvulla. Nämä asiat ovat vieläpä semmoisia, joihin on olemassa nykyaikaisempi ratkaisu, mutta niihin ei jostain syystä edes haluta puuttua. Ajattelumalli tuntuu olevan mallia ”näin on tehty aikaisemminkin”. Muutoksen tarve tunnistetaan, mutta jossain tuntuu aina olevan jarru, joka pysäyttää asioiden etenemisen. Kritiikki tätä yritystä kohtaan on mielestäni oikeutettua ja aiheellista. Toivonkin, että jos joku, joka lukee tämän kirjoituksen ja tunnistaa asianosaisuutensa, ottaisi koppia yrityksen nykytilanteesta ja sen tulevaisuudesta.

Ajatuksia tulevasta
Digitalisaatio aiheuttaa muutosta työelämässä ja sitä kautta myös yrityksissä. Alati kiristyvä kilpailu asiakkaista vaatii yrityksiltä muutoksia, jolloin paikallaan junnaavat yritykset menettävät kilpailukykynsä ja lopulta kuihtuvat pois. Rividuunarit loppujen lopuksi tekevät varsinaisen työn, mutta se miten työ tehdään, kumpuaa työn johtamisesta. Asiantuntevalla, nykyaikaisella ja muutosorientoituneella johtamisella luodaan paitsi työntekijöille työelämän edellyttävää osaamista, myös organisaatiolle sen tarvitsemaa kilpailukykyä selviytyä muuttuvassa työelämässä. Yrityksissä on sukupolvenvaihdos odotettavissa jossain vaiheessa, jopa ihan muutamien vuosien aikana. Tämä tuonee nuorempaa verta yritysten johtoihin, jonka myötä myös johtaminen muuttuu muutosmyönteisemmäksi ja digitaalisuusorientoituneemmaksi. Tätä odotan myös omassa organisaatiossani, jossa ollaan hyvää vauhtia menossa tähän suuntaan.