Luin Tri Harri Virolaisen väitöskirjasta ”Kai sitä ihminen on vaan semmoinen laumaeläin” - virtuaalisen tiimin ilmapiiri virtuaalitiimeistä kertovan osan. Ensimmäisenä huomioni kiinnittyi siihen, että n. joka toinen lause oli lainattu ja lähdeviittauksia oli niin paljon, että tekstiä oli paikoitellen vaikea lukea. Kun näihin alkoi tottua, löytyi tekstistä myös avaavaa asiaa virtuaalitiimeistä.

Virtuaalitiimit ovat sananmukaisesti virtuaalisesti toimivia tiimejä. Liiketoiminnan globalisoituminen on ajanut yritykset käyttämään virtuaalitiimejä entistä enemmän, koska halutaan palkata osaavaa työvoimaa maailmanlaajuisesti, jota kautta tavoitellaan kilpailuetua. Virtuaalitiimissä työ ei ole sidottu fyysiseen paikkaan, joka periaatteessa antaa tiimin jäsenille vapauden olla vaikka kotona sohvalla makoilemassa, kun tiimi kokoontuu. Työ on joustavaa ja parhaimmillaan hyvinkin osallistavaa, jolloin tiimin jäsenillä on suurempi vastuu työstään, kuin fyysisessä tiimissä. Paikkavapaa kokoontuminen saattaa olla osaltaan myös virtuaalitiimin heikkouksia. Kokouksia on vaikea järjestää ja hallita, koska kaikki tiimin jäsenet eivät välttämättä ole edes samalla aikavyöhykkeellä tai aikataulut eivät muuten vaan kohtaa. Heikkoutena näen myös sen, että ei olla sama pöydän ääressä, jolloin myös ympäristön vaikuttavat tekijät tulevat kuvaan. Virtuaalitiimeissä yleensä hoidetaan projektimuotoisia töitä, jolloin tiimi ei välttämättä työskentele yhdessä kovinkaan kauaa. Miksi virtuaalitiimi ei välttämättä toimi tehokkaasti, saattaa johtua myös siitä, että fyysisen läsnäolon puuttuessa ei välttämättä täysin luota työtoveriinsa.

Virtuaalitiimin johtaminen
Virtuaalitiimin johtaminen eroaa fyysisen tiimin johtamisesta monellakin tavalla. Yksi isoimmista eroista on, että kontaktia työntekijöihin ei saa samalla tavalla, kuin fyysisen tiimin kanssa. Viestintä tiimin jäsenien kanssa voi olla monimutkaista ja vaikeaa, jolloin myös luottamusta tiimin jäsenten ja johtajan välille voi olla vaikea luoda. Tri Virolaisen väitöskirjasta löytyy vaikka kuinka monta näkökulmaa, mutta pitäisin nimenomaan viestintää tiimin jäsenten kanssa tärkeimpänä asiana. Viestinnän pitää olla avointa ja riittävän laajaa, jota kautta myös saavutetaan tiimin jäsenien luottamus. Virtuaalitiimin johtajan pitäisi saada luotua nopeallakin aikataululla tiimin jäsenille positiivinen ilmapiiri, luoda me-henkeä, jolloin tiimistä saisi paremmin irti.

Virtuaalitiimin työkalut
Työkalut riippuvat varmasti tiimistä ja yrityksestä, mutta mitä itselleni tulee mieleen näistä ovat Skype, Adobe Connect, Google Drive, ja Office 365. Skype on varmasti yksi yleisimmistä virtuaalitiimin kommunikaatiovälineistä. Jos joku ei ole vielä ohjelmaa käyttänyt, selvennettäköön, että Skype on pikaviestin, jolla saa halutessaan kuvayhteyden toiseen käyttäjään tai käyttäjiin. Adobe Connect on varmasti opiskelijoille, ainakin monimuoto-opiskelijoille, tuttu alusta, jolla voi kokoontua ja pitää vaikka verkkoluentoja. Google Drive on maksuton pilvipalvelu, jossa voi jakaa ja muokkaa tiedostoja (mm. Excel, Word ja Powerpoint) useamman käyttäjän toimesta ja reaaliaikaisesti. Office 365 on samankaltainen, mutta enemmän toimisto-ohjelmisto, ja vaatii yksityiskäyttäjältä maksullista käyttölisenssiä. Näiden tukena tiimit voivat käyttää myös sähköpostia ja sosiaalista mediaa, kuten Facebookia, mutta todennäköisesti kommunikointi tiimiläisten välillä tapahtuu edellä mainituilla välineillä. Näiden lisäksi kävin tutustumassa itselleni vähemmän tuttuun työkaluun, WebEx:iin. WebEx vaikutti hyvin samanlaiselta kuin Adobe Connect, tosin sillä erotuksella, että WebEx:llä saa osallistujien kalenterit integroitua ja tiedostojen jako on helpompaa. Itselläni on yleensäkään aika vähän kokemusta virtuaalitiimeistä tai niiden työkaluista, joten WebEx:ää en osaa sen kummemmin kehua tai kritisoida.